BDAR

Лейтгиряйский ботанический заказник

Данные

Год основания

2001 г.

Площадь

246 гект.

Steigimo tikslai

Leitgirių botaniniame draustinyje saugomos pelkėto miško bendrijos su saugomais augalais (stačiuoju atgiriu, įvairialape usnimi) ir Europos Bendrijos svarbos miškų buveinėmis.