BDAR

Ландшафтный заказник верхней реки Стревы

Данные

Площадь

1123 гект.

Steigimo tikslai

Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinyje saugomas Daugirdiškių moreninio masyvo pietinės dalies miškingas agrarinis kraštovaizdis su raiškiomis pakraštinės akumuliacijos reljefo formomis ir rininiais ežerais, Strėvos piliakalniu ir kapinynu, Bagdononių hidroelektrine, saugomų gyvūnų rūšių (didžiųjų plukenių, kalninių jonažolių, sibirinių visgių, trižiedžių lipikų, švygždų, putpelių, pievinių lingių) populiacijomis ir buveinėmis.