BDAR

Лабанорасский региональный парк

 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76d87ca1c36.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76d85634f61.jpg
 • 1-labanoro-giria-5c76dc1803700.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76d866afaed.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76d87159746.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76dbeabcada.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76dc024fb78.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76dc0c7828b.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76dc106de7f.jpg
 • 1-erelio-zuvininko-medziokle-5b31655146469.jpg
 • 1-ereliu-zuvininku-pora-labanoro-regioniniame-parke-5c7e3034b10b5.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76dc279aabb.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76dc29832e4.jpg
 • 1-labanoro-regioninis-parkas-5c76d844c1dc8.jpg

Данные

Год основания

1992 г.

Площадь

55320 гект.

Дирекция


Тел.
Эл. почта
https://aparkai.lt

Steigimo tikslai

Labanoro regioniniame parke saugomas Labanoro girios ir jos ežerynų kraštovaizdis. Tai didžiausias Lietuvos regioninis parkas, plotu mažai atsiliekantis nuo didžiausios Lietuvos saugomos teritorijos – Dzūkijos nacionalinio parko. Labanoro regioninis parkas įsteigtas išsaugoti:

 • ypač vertingą gamtiniu požiūriu Labanoro girią ir ežeryną su Aiseto, Kertojų, Lakajų, Rašios, Stirnių ir kitais ežerais, Beržaloto aukštapelkę;
 • kultūros paveldo vertybes, iš jų – urbanistinius bei etnokultūrinius kompleksus, pilkapius ir kitką;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, natūralius žuvų migracijos kelius bei nerštavietes.

Išskirtinė vertė

Didžiausiame šalies regioniniame parke – didžiausi gamtos vertybių klodai, bene didžiausia biologinė įvairovė. Regioninis parkas sėte nusėtas vandens telkinių: nuo mažiausių akivarų pelkėse iki plačiai vilnijančių Stirnių, Lakajų, Kertuojų ežerų. Didieji ežerai šakoti, su ragais – itin siaurais pusiasaliais. Unikalios Girutiškio ir Beržaloto pelkės svarbios ne tik Lietuvai. Regioninio parko simbolis – erelis žuvininkas. Labanoro giria slepia unikalų kultūros paveldą: tradicinę medinę kaimų architektūrą, senas etnokosmologijos tradicijas. Tik čia rasime vienintelį pasaulyje etnokosmologijos muziejų, senovinę dangaus kūnų stebyklą. Dar ir šiandien galima išgirsti Labanoro dūdą.

Kraštovaizdis

Regioninis parkas yra pereinamoje fliuvioglacialinių darinių zonoje tarp Baltijos aukštumų ruožo kalvynų ir Šiaurės Nalšios (Švenčionių) aukštumų ruožo kalvynų. Jame yra Šventosios – Žeimenos takoskyros ekosistema ir viena didžiausių Lietuvoje ežeruotų girių su urbanistiškai vertingu Labanoro miesteliu. Regioninio parko kraštovaizdis pasižymi savitais gamtos bei kultūros paveldo objektais ir ypač dideliu rekreaciniu bei pažintiniu turistiniu potencialu. Kompleksinės išskirtinės kraštovaizdžio vertės požiūriu Labanoro regioninis parkas priskiriamas aukščiausiai kategorijai.

Labanoro regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingų rininio tipo ežerynų (dubaklonių sistemų), miškingų nedidelių ežerų grupių, agrarinių ežerynų, miškingų ežeruotų pelkinių duburių, negilių miškingų terasinių slėnių, miškingų fliuvioglacialinių senslėnių, miškingų banguotų fliuvioglacialinių pakilumų, miškingų banguotų fliuvioglacialinių lygumų, miškingų fliuvioglacialinių kalvynų, miškingų moreninių kalvynų ir gūbrių, agrarinių moreninių kalvynų, miškingų pelkėtų duburių ir etnokultūrinės užstatos.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 3130 mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis, 3140 ežerai su menturdumblių bendrijomis, 3150 natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3160 natūralūs distrofiniai ežerai, 3260 upių sraunumos su kurklių bendrijomis, 6230 rūšių turtingi briedgaurynai, 6410 melvenynai, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 7110 aktyvios aukštapelkės, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 7230 šarmingos žemapelkės, 9010 vakarų taiga, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 91D0 pelkiniai miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 1 020, iš jų 8 saugomos Europos Bendrijos, 67 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 1 669. Žinduolių – 40, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 6 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 195, iš jų 42 saugomos Europos Bendrijos, 49 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 40, iš jų 6 saugomos Europos Bendrijos, 2 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Varliagyvių ir roplių – 10, iš jų 4 saugoma Europos Bendrijos, 4 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 1384, iš jų 11 saugomos Europos Bendrijos, 30 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Labanoro regioniniame parke skirti 2 gamtiniai rezervatai ir 36 draustiniai (7 kraštovaizdžio, 5 geomorfologiniai, 6 hidrografiniai, 1 botaninis, 4 botaniniai-zoologiniai, 12 telmologinių ir 1 urbanistinis).

Gamtiniuose rezervatuose saugoma: Girutiškio – unikalus Aukštaitijoje termokarstinės kilmės Girutiškio pelkynas su Beržaloto raistu, gervių, erelių žuvininkų perimvietės ir viena didžiausių beržų keružių populiacijų; Kiauneliškio – senas brandus pušynas – smėlingų banguotų Aukštaitijos lygumų drėgnų pušynų etalonas, kurtinių laikymosi vietos.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Aiseto – vaizdingas ilgiausio Lietuvos ežero kraštovaizdis, pasižymintis raiškiu hidrografiniu pusiasalių ir salų kompleksu, Aukštaitijai būdingomis biocenozėmis ir retomis rūšimis, etnografiškai ypač vertingu Pašiekščių kaimu; Kulionių – vienas raiškiausių Lietuvoje didelės gamtinės ir kultūrinės vertės vaizdingo ežeruoto kalvoto moreninio kraštovaizdžio etalonas su vertingu archeologiniu kompleksu, būdingomis ežerų ir miško bendrijomis; Lakajos – būdingas miškingo slėnio kraštovaizdis su raiškia hidrografine struktūra, retomis rūšimis, etnokultūros vertybėmis; Lakajų – vieno vaizdingiausių Aukštaitijoje miškingo ežerinio kraštovaizdžio etalonas, pasižymintis unikaliais pusiasaliais, salomis, būdingomis biocenozėmis, retų rūšių augalais ir gyvūnais, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis; Obelynės – raiškaus miškingo kalvoto ežeruoto kraštovaizdžio etalonas, pasižymintis unikaliu mažų termokarstinių ežerėlių kompleksu ir etnokultūrinėmis vertybėmis; Pažemio – būdingas raiškaus miškingo ežeruoto kraštovaizdžio etalonas su vertingomis biocenozėmis, geomorfologinėmis ir etnokultūrinėmis vertybėmis; Peršokšnos – būdingas miškingo slėnio kraštovaizdis su raiškia hidrografine struktūra, retų rūšių augalais ir gyvūnais, etnokultūros vertybėmis.

Geomorfologiniuose draustiniuose saugoma: Maldžiūnų – moreninio kraštovaizdžio paribyje susiformavęs raiškus ežeruotas dubaklonis su būdinga augmenija; Panatryčio – paskutinio apledėjimo Pietų Lietuvos fazės suformuotas raiškaus moreninio gūbrio ir termokarstinių daubų kompleksas; Plėšiškių – keiminės plokščiakalvės kompleksas; Salduškio – ypač sudėtinga morfostruktūra pasižymintis fliuvioglacialinės zonos ežeruoto dubaklonio gamtinis kompleksas; Žiežulinio – raiškios ežeruotos morfostruktūros atšakinio dubaklonio etalonas.

Hidrografiniuose draustiniuose saugoma: Alnio – natūralų pobūdį išlaikiusio ežero struktūra su salomis ir pusiasaliais; Kertuojų – didžiausių Lietuvoje ledyninio guolio tipo ežerų hidrografinis pobūdis su apyežerio pelkynais ir miškais; Luknelės – natūralus negilus mažai vingiuotos girių upės slėnis, būdingas miškingų smėlingų lygumų hidrografinis etalonas; Peršokšnų – viena raiškiausių Lietuvoje miškingų sudėtingos konfigūracijos Labanoro girios ežerų struktūra su salomis ir pusiasaliais; Siesarties – unikalaus takoskyrinio Siesarties ežero struktūra su salomis ir pusiasaliais; Stirnių – vieno didžiausių Aukštaitijos ežerų raiški sudėtingos konfigūracijos struktūra, išsiskirianti salų ir pusiasalių gausa ir ypač didele geoekologine svarba.

Mekšrinio botaniniame draustinyje saugoma pelkinio ežero vandens augalija su gausia šakotųjų ratainyčių populiacija.

Botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose saugoma: Antaliedės – būdingi pelkėtų miškų ir ežerų gamtiniai kompleksai su gausiomis saugomų augalų – patvankinių pataisiukų, liūninių viksvų, ežerinių lobelijų, mėlynialapių karklų ir kitų – augavietėmis, retųjų gyvūnų veisimosi vietomis; Kanio raisto – Kanio raisto, kitų aukštapelkių gamtiniai kompleksai, supami brandžių drėgnų pušynų su retųjų paukščių – erelių žuvininkų, gervių ir kitų – perimvietėmis, gausi ir įvairi augalija su saugomų augalų – ežerinių slepišerių, virgininių varpenių, liūninių viksvų, daugiamečių patvenių ir kitų – augavietėmis; Kuliakampio – būdingas smėlingai lygumai ir pasižymintis retų rūšių augalais ir gyvūnais miškingas ežeruotas, pelkėtas gamtinis kompleksas; Padumblės – būdingas pelkėtas mažos upelės slėnis, išsiskiriantis retų rūšių augalais ir gyvūnais.

Telmologiniuose draustiniuose saugoma: Alsuodžio – būdingas pelkinis duburys su pelkėjančiu ežeru, retų rūšių augalais ir gyvūnais; Dumblio – būdingas pelkinis duburys su pelkėjančiu ežeru, retų rūšių augalais ir gyvūnais; Ešerinio I – būdingas pelkinio duburio su užpelkėjančiu ežeru gamtinis kompleksas; Ešerinio II (Ašarinio) – būdingas pelkinis duburys su užpelkėjančiu ežeru; Juodežerio – pelkinis duburys su užpelkėjančiu ežeru su retų rūšių augalais ir gyvūnais; Krakinio – pelkinis duburys su užpelkėjančiu ežeru su retų rūšių augalais ir gyvūnais; Laukagalio – retų rūšių augalais ir gyvūnais išsiskiriantis pelkėtas duburinis kompleksas ir jo biocenozės; Serlediškio – Dumblės-Peršokšnos upės ištakų pelkėtas duburinis kompleksas ir jo biocenozės; Snieginio – pelkinis duburys su užpelkėjančiais ežerais su retų rūšių augalais ir gyvūnais; Tramių – būdingas pelkinis duburys su stambiais užpelkėjančiais ežerais, išsiskiriantis retų rūšių augalais ir gyvūnais; Urkio – būdingas vertingomis paukščių perimvietėmis pasižymintis pelkinis duburys su užpelkėjančiu ežeru; Vadokšno – unikaliais gamtiniais požymiais išsiskiriantis pelkėtas ežeruotas duburinis kompleksas ir jo biocenozės.

Labanoro urbanistiniame draustinyje saugoma Labanoro miestelio planinė, erdvinė struktūra su architektūrinėmis ir memorialinėmis vertybėmis.

Paveldo objektai

Labanoro regioniniame parke yra 14 valstybės saugomų gamtos paveldo objektų. Svarbiausi: Ožkos akmuo, Lakajos akmuo, Aukščiausia Lietuvos pušis, Pabaltės pušis, Budrių riešutmedis. Regioniniame parke saugomi 65 kultūros paveldo objektų, iš jų 16 kultūros paminklų.

Objectives of the establishment

Der Labanoras Regionalpark bewahrt die Landschaft des Labanoras-Waldes und seiner Seen. Es ist der größte Regionalpark in Litauen, mit einem großen Gebiet, fast so groß wie Gebiet des größten Schutzgebietes in Litauen - Dzūkija-Nationalparks. Der Regionalpark wurde gegründet, um folgende Schätze zu bewahren:

• Den besonders wertvollen aus naturwissenschaftlicher Sicht Wald Labanoras und Seegruppe aus Aisetas, Kertojų, Lakajai, Rašia, Stirniai und anderen Seen, den Beržalotas Hochlandsumpf;

• Werte des kulturellen Erbes, einschließlich städtischer und ethnokultureller Komplexe, Grabhügel und anderer;

• Stabilität des natürlichen Ökosystems, die Biotatkomponente, die spezifische Flora und Fauna, die natürlichen Fischwanderwege und Laichgründe.

Exceptional value

It is the largest regional park in the country with the vast quantities of natural values and probably the greatest biological diversity. The regional park is dotted with water bodies: from the small quagmires to the large Stirniai, Lakajai and Kertuoliai lakes. The large lakes have branches and horns – especially narrow peninsulas. Unique Girutiškis and Beržalotas wetlands are of great importance not only for Lithuania. Osprey is the symbol of the regional park. Labanoras forest contain unique cultural heritage: traditional wooden architecture of villages, and old traditions of ethno-cosmology. Only here we find the only museum of ethno-cosmology in the world, and an archaic celestial bodies’ observation station. To the present day one can hear the sounds of Labanoras pipe.

Учредительные цели

Региональный парк Лабанорас сохраняет ландшафт леса Лабанорас и его озер. Это самый большой региональный парк в Литве, площадь которого немного отстает от самой большой охраняемой территории в Литве - Дзукийского национального парка. Региональный парк Лабанорас был создан для сохранения:

 • особо ценных природных леса и группы озер Лабанорас с озерами Айсетай, Кяртояй, Лакай, Рашя, Стирняй и другими, Бержалотского нагорья;
 • ценностей культурного наследия, в том числе урбанистических и этнокультурных комплексов, курганов и др .;
 • стабильности природной экосистемы, компонентов биоты, уникальной флоры и фауны, естественных маршрутов миграции рыб и нерестилищ.

Исключительная ценность

Крупнейший региональный парк в стране хранит самые большие слои природных ценностей и, вероятно, наибольшее биоразнообразие. Региональный парк усеян водоемами: от самых маленьких полыней на болотах до широко растекающихся озер Стирняй, Лакайи, Кертуоюс. Крупные озера разветвленные, с мысами - чрезвычайно узкими полуостровами. Уникальные болота Гирутишкис и Бержалотас важны не только для Литвы. Символом регионального парка является орел-рыбак. Лес Лабанорас скрывает уникальное культурное наследие: традиционное деревянное деревенское зодчество, старинные традиции этнокосмологии. Только здесь мы найдем единственный в мире музей этнокосмологии, древнюю обсерваторию небесных тел. Сегодня все еще можно услышать и волынку Лабанораса.

Посещенные объекты

Для посетителей

Центр посетителей

Центр посетителей Лабанорасского регионального парка

Музей, экспозиция

Музей этнокосмологии Музей в колокольне Лабанорской церкви Музей охоты и рыбалки Миндуну Старинный пункт наблюдения за небесными светилами

Обзорная башня

Смотровая башня Лабанорасского регионального парка

Познавательная дорожка

Ознакомительная тропа Лабанорской пущи Ознакомительная тропа Першокшнос

Другая тропа, трасса

Пешая тропа вокруг озеро Алнис

Лагерь

Кемпинг Алнё Кемпинг Балто (Белого) Кемпинг Диджёйо Сяурё Кемпинг Юодую Лакаю Кемпинг Лабанорского озера Кемпинг Лакайос Кемпинг Мажойо Сяурё Кемпинг Першокшну Кемпинг Рашёс Кемпинг Айсятеле Кемпинг Ажуолас (Дуб) Кемпинг Камуже Кемпинг Кертуойа Кемпинг Рудеса Кемпинг Сесартис

Кемпинг

Кемпинг Миндуну

Трасса туризма

Лакайская водная туристическая трасса

Produkto ženklas

Labanoro RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_15.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_13.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_13.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_13.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_13.doc

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Pažintinės kelionės (ekskursijos) ar žygio vadovo (gido) paslaugos:  
lietuvių kalba, 1 val./asm. 1,00 €
lietuvių kalba, 1 val./grupei 15,00 €
Pažintinės kelionės pėsčiomis, dviračiais, valtimis, kitomis plaukiojimo priemonėmis organizavimas:  
su direkcijos inventoriumi   
1 valandai 2,50-3,00 €
1 parai 14,00-14,50 €
Amatų mokymo (žvakių liejimo) paslauga  
1 asmeniui 5,00 €
Edukacinė paslauga – teminės mokomosios programos organizavimas  
1 asmeniui 5,00-10,00 €
Pažintinio, mokomojo žygio išskirtinėse, žmogaus poveikiui jautriose teritorijose organizavimas  
1 asmeniui 15,00 €
Vaikų ekologinio švietimo  mokomųjų ir pažintinių stovyklų organizavimas  
1 diena/ 1 asmeniui 10,00-25,00 €
Fotografavimas ir filmavimas žmogaus poveikiui jautriose teritorijose  
1 valandai 15,00 €
1 dienai 150,00 €

Product brand

Labanoro RP

Protected areas attract visitors with their natural and cultural values. Often, when visiting a national or regional park, they want to take out a souvenir or just a good memory. In order to draw visitor‘s attention to the products and services produced by the local population, a product label for Protected areas has been created. A stylized ethnographic bird was chosen as a brand for Protected Areas.

The product label of Protected areas helps to recognize that the product is organic, authentic, produced by the local people, without harming the environment and wildlife, and favorable to human health.

The holder of the mark will primarily be the person who resides or operates in the protected area and does not violate protected values through his activities. The aim is to stimulate the local economy, facilitate the living in protected areas, and promote partnership between the local people and the management of protected area.

The list of products and services offered by protected areas can be various: honey, herbal tea, jams, accommodation, catering, guide services, traditional handicrafts, etc.

The product label of protected areas is one of the measures to promote sustainable tourism. It is intended for local producers, craftsmen, tourism service providers and other local residents, who contribute to the sustainable development of tourism in Lithuanian protected areas through their activities.

The product mark symbol (bird) of Protected areas is common to all protected areas of Lithuania, only the names of parks differ. There are 5 national and 30 regional parks in Lithuania.

So when you arrive at Dzūkija National Park, you can purchase black pottery created by local masters, and when traveling around Rambynas Regional Park, don't forget to buy honey collected by bees on the flooded meadows of Nemunas or a herbal tea collected in the forests of Sirvėta Regional Park.

The Protected Areas product label aims to encourage local people to engage in nature-friendly activities and park visitors- to purchase exclusive, authentic, ecological products.

Visitor memo

full_html

Services provided by the Directorate

Guided tour (tour) or tour lead (guide) services:  
lithuanian language, 1 hour for person 1,00 €
lithuanian language, 1 hour for group 15,00 €
Organization of guided trip by foot, bicycle, boat or other means of transport:  
with directorate's inventory   
1 hour 2,50-3,00 €
1 day 14,00-14,50 €
Craft training (candle casting) service  
for 1 person 5,00 €
Educational service - organization of a thematic training program  
for 1 person 5,00-10,00 €
Organization of a cognitive, educational trip in exclusive areas sensitive to human impact  
For 1 person 15,00 €
Organization of educational and cognitive camps for children's ecological education  
1 day for person 10,00-25,00 €
Photography and filming in areas sensitive to human impact  
1 hour 15,00 €
1 day 150,00 €

Марка продукта

Labanoro RP

Охраняемые территории привлекают посетителей своими природными и культурными ценностями. Часто, посещая национальный или региональный парк, посетители хотят взять с собой сувенир или просто приятную память. Чтобы привлечь внимание посетителей к продуктам и услугам, производимым местным населением, была создана марка продукта охраняемых районов. Ей стала стилизованная этнографическая птица.

Этикетка продукта «Охраняемые районы» помогает понять, что продукт является органическим, аутентичным, произведенным местным населением, без ущерба для окружающей среды и дикой природы и благоприятным для здоровья человека.

Владельцем знака в первую очередь будет тот, кто живет или осуществляет деятельность на охраняемой территории, и его деятельность не нарушает охраняемые ценности. Таким образом, цель состоит в том, чтобы стимулировать местную экономику, облегчать жизнь в охраняемых районах и развивать партнерские отношения между местным населением и управлением охраняемыми территориями.

Предложение товаров и услуг охраняемых территорий может быть различным: мед, травяной чай, джемы, проживание, питание, услуги гида, традиционные ремесла и т. Д.

Марка продукта охраняемых территорий является одним из средств продвижения устойчивого туризма. Он предназначен для местных производителей продукции, ремесленников, поставщиков туристических услуг и других местных жителей, чья деятельность способствует развитию ценностей на литовских охраняемых территориях.

Символ знака продукта охраняемых территорий (птица) является общим для всех охраняемых территорий Литвы, отличаются только названия парков. В Литве 5 национальных и 30 региональных парков.

Поэтому, когда вы приезжаете в национальный парк Дзукия, вы можете купить черную глиняную посуду, созданную местными мастерами, а путешествуя по региональному парку Рамбинас, не забудьте купить мед, который пчелы собирают на орошаемых Неманом лугах или в лесах Сирветайского регионального парка.

Марка продукта «Охраняемые территории» призвана побудить местных жителей заниматься природоохранной деятельностью а посетителей к покупки эксклюзивных, аутентичных, экологически чистых продуктов.

Памятка посетителю

full_html

Услуги, предоставляемые дирекцией

Познаватильные экскурсии (туры) или пешеходного гида услуги:  
На Литовском языке, 1 час для 1 человека 1,00 €
На Литовском языке, 1 час на группу 15,00 €
Организация экскурсий пешком, на велосипеде, на лодке, другими видами водного транспорта:  
с инвентарь дирекции  день   
1 час 2,50-3,00 €
1 пара 14,00-14,50 €
Услуги по обучению ремеслу (литье свечей)  
для 1 человека 5,00 €
Образовательная услуга - организация тематической программы обучения  
для 1 человека 5,00-10,00 €
Организация познавательной поездки в особые районы, чувствительных к воздействию человека  
для 1 человека 15,00 €
Организация учебно-познавательных лагерей для детского экологического образования  
1 день на 1 человека 10,00-25,00 €
Фотосъемка и съемка в местах, чувствительных к воздействию человека  
1 час 15,00 €
1 день 150,00 €