BDAR

Кудрёняйский ландшафтный заказник

Данные

Площадь

1525 гект.

Steigimo tikslai

Kudrionių kraštovaizdžio draustinyje saugomas Kudrionių kraštovaizdis.