BDAR

Круостасский ботанический заказник

Данные

Год основания

1996 г.

Площадь

63 гект.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Kruosto upelio slėnio natūralias sauspieves su retų rūšių augalais (šalmuotoji gegužraibė, dėmėtoji gegūnė), ir gyvūnais (ūdros).