BDAR

Гастилионяйский ботанический-зоологический заказник

Данные

Год основания

2016 г.

Площадь

299 гект.

Steigimo tikslai

Gastilionių botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomas būdingas senovinių aliuvinių lygumų augaviečių miškas, Paežerio ežeras, Europos Bendrijos svarbos žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų, skroblynų, pelkinių miškų, plačialapių ir mišrių miškų buveinės, saugomų paukščių rūšys (jūrinis erelis, judieji pesliai, vištvanagiai, mažieji ereliai rėksniai) ir ypač retų Lietuvoje žinduolių – didžiųjų miegapelių populiacija.