BDAR

Думблисский тельмологический заказник

Данные

Площадь

303 гект.

Steigimo tikslai

Dumblio telmologiniame draustinyje saugomas būdingas pelkinis duburys su pelkėjančiu ežeru, retų rūšių augalais ir gyvūnais.