BDAR

Бражуолеский гидрографический заповедник

Данные

Площадь

110 гект.

Steigimo tikslai

Bražuolės hidrografiniame draustinyje saugomi Bražuolės upelio aukštupio hidrografinė struktūra.