BDAR

Ботанический-зоологический заказник реки Шишы

Данные

Год основания

2014 г.

Площадь

802 гект.

Steigimo tikslai

Šyšos botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos globaliai nykstančių paukščių (meldinės nendrinukės ir stulgio) perimvietės, saugomų gyvūnų (nendrinės lingės, švygždos, griežlės, juodkrūčio bėgiko, gaiduko, gulbės giesmininkės, mažosios gulbės, baltakaktės ir pilkosios žąsų, baltaskruostės berniklės, cyplės, smailiauodegės, pilkosios, šaukštasnapės ir kuoduotosios ančių, didžiojo ir mažojo dančiasnapių, tilvikinių paukščių, kūdrinio pelėausio, šarvuotosios skėtės, vijūno) buveinės ir Europos Bendrijos svarbos natūrali buveinė aliuvinės pievos.