BDAR

Баравикинский ландшафтный заказник

Данные

Год основания

1974 г.

Площадь

2265 гект.

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti priešpaskutinio apledėjimo moreninio kalvyno Ašmenos aukštumoje kraštovaizdį; kurtinių tuokvietes.