BDAR

Ажуолинский ботанический-зоологический заказник

Данные

Год основания

1998 г.

Площадь

81 гект.

Steigimo tikslai

Ąžuolynės botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos europinės svarbos plačialapių ir mišrių miškų, pelkėtų lapuočių miškų buveinės, Skrebiškių alkakalnis, saugomos gyvūnų – juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių – rūšys.