BDAR

Арменский геоморфологический заказник

Данные

Год основания

1995 г.

Площадь

218 гект.

Steigimo tikslai

Armenos geomorfologiniame draustinyje saugomos gilios sąskaidos, smarkiai raguvotas Armenos žemupio erozinis kompleksas.